H2DK 2017-12-18T12:17:10+00:00

H2DK – Brint til transport i Danmark

H2DK-projektet skal fremme og sikre til transport i Danmark. Projektet vil etablere fire-fem brinttankstationer i Danmark med målet om at oprette et landsdækkende netværk og en succesfuld introduktion af brintbiler til markedet. Partnerskabet for brint og brændselsceller deltager som projektpart, men Danish Hydrogen Fuel A/S er projektejer.

Mere brint i dansk transport
Målsætningen for H2DK projektet er at skabe grobunden for den fremtidige vækst af brinttankstationer og brintbiler i Danmark. Det er derfor centralt for projektet at danne et landsdækkende netværk af brinttankstationer, som skal sikre en tilgang af bilproducenter til markedet og skabe interesse hos relevante flådeejere. Opfyldelsen af denne målsætning beror sig på to overordnede aktiviteter: 1) Udrulning af brinttankstationer i Danmark og 2) formidling af resultater og fremskridt til den brede offentlighed.

Udrulning af brinttankstationer i Danmark
I 2018 skal det være muligt, for 500 brintbiler at køre rundt på de danske veje. Dette skal ske ved etableringen af fire-fem nye brinttankstationer der, i tillæg til de seks allerede eksisterende brinttankstationer, skal placeres strategisk rundt omkring i landet. Derved opnås et landsdækkende netværk af brinttankstationer i Danmark. Med en brinttankstations kapacitet til at forsyne ca. 400 brintbiler om året, vil det samlede danske netværk på i alt 10-11 brinttankstationer ved udgangen af projektet i 2016, kunne forsyne over 4.000 brintbiler om året.

Formidling til den brede offentlighed
H2DK projektet skal tydeliggøre og tilskynde tilstedeværelsen af brint i den danske transportsektor. Et centralt fokus er derfor at være synlig i medierne og offentliggøre nyheder om projektets fremdrift og resultater. Dette indebærer formidling og dialog til og med relevante private og offentlige aktører, herunder bilproducenter, brancheforeninger, kommuner og regioner, styrelser, ministerier, politikere og nyhedsmedier.

Projektet blev igangsat i februar 2015 og vil løbe frem til udgangen af 2016. Ved projektets afslutning vil drift og vedligehold af brinttankstationerne fortsætte under varetagelse af Danish Hydrogen Fuel.