Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer i Danmark

Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer i Danmark

En ny rapport beskriver seneste status og erfaringer med brug af brintbiler og tankstationer i Danmark gennem Bridge2H-projektet, støttet af Trafik- og Byggestyrelsen. Siden den første brinttankstation åbnede i Danmark i 2011, er der tanket 8.713 kg, svarende til 870.000 kørte km og en reduktion i CO2-udledningen fra transport på 198 tons, da brintproduktionen i Danmark er baseret på grøn elektricitet med CO2-kvoter.

11406366_10153283572445860_3158276590890962570_o

Bridge2H-rapporten kan hentes her.

Bridge2H har haft til formål at bidrage til at sikre vejen mod introduktionen af brint til transport i Danmark, hvilket er lykkedes i løbet af projektet. Tre bilproducenter er nu i færd med at introducere brintbiler i Danmark,og et landsdækkende netværk af brinttankstationer er godt undervejs.

Projektets målsætning var at sikre afprøvning af 2-15 brintbiler afhængig af hvor mange slutbrugere, der var tilgængelige. Gennem en målrettet indsats i projektet er det lykkedes at udrulle 33 brintbiler i mere end 10 danske byer. Trafik- og Byggestyrelsen har støttet de første 15 stk., hvorefter det var muligt at reducere prisen, så yderligere 18 stk. blev udrullet.

Udrulningen var nøje koordineret med etableringen af brinttankstationer, så brugere blev sikret i byer forud for etableringen af tankstationer. I løbet af Bridge2H-projektet er der blevet åbnet hele seks nye brinttankstationer, så det samlede netværk nu består af otte tankstationer. I løbet af 2016 forventes yderligere tre stationer, hvormed et landsdækkende netværk er sikret, således at mere end 50% af befolkningen vil have mindre end 15 km til nærmest tankstation.

En platform for indsamling og rapportering af driftsdata for alle brintbiler og tankstationer i danske demonstrationsprojekter er blevet udviklet. Sigtet har været at gøre det muligt at samle resultater på tværs af forskellige projekter og støtteprogrammer og dermed give et samlet billede af erfaringer og resultater. Driftsresultater for hele landet rapporteres kvartalsvis og offentligøres på brintbiler.dk.

Siden den første brint tankstation åbnede i Danmark i 2011, er der tanket 8.713 kg brint fordelt på 2.957 tankninger, svarende til 870.000 kørte km (NEDC forbrug). Dette tal er stødt stigende i takt med antallet af brintbiler. Brintbiler tankes gennemsnitligt, når der er 280 km tilbage i tanken, svarende til niveauet for konventionelle køretøjer. Tankstationerne har haft en gennemsnitlig tilgængelighed på 98%, historisk set.

Brintbiler i Danmark har i perioden 2011-2015 reduceret CO2-udledningen fra transport med 198 tons. De 33 brintbiler udrullet gennem Bridge2H-projektet har bidraget med en CO2-reduktion på omkring 82 tons i perioden 2014-2015.

Der opsamles løbende driftsdata for brintbilerne i takt med, at de bliver tilgængelige fra de større EU demonstrationsprojekter. Den første større flåde på 15 brintbiler blev sat i drift i København i juni 2013. I løbet af 2 år har bilerne tilbagelagt mere end 300.000 km. Driften har været meget stabil med en driftsstabilitet på mere end 99,5%, dvs. bilerne er stort set kun ude af drift, når de er til ordinær service.

Brintbilernes energieffektivitet er mere end dobbelt så god som tilsvarende benzinbiler. Gennemsnitsforbruget i København over en 2-årig periode var 1,28 kg brint pr. 100 km – en afvigelse på 35% fra det oplyste NEDC-forbrug på 0,95 kg/100 km, hvilket er på niveau med afvigelser fra NEDC-forbruget, der kan konstateres for konventionelle biler.
I projektet er der løbende blevet arbejdet med at opdatere og styrke analyse- og planlægningsgrundlaget for udrulning af biler og tankstationer i Danmark samt strategier for forskning, udvikling og demonstration af teknologier.

Projektet har nået målsætningen om at sikre påbegyndelsen af en markedsintroduktion af brintbiler i Danmark. Fremadrettet vil der være fokus på den næste udrulningsfase frem mod 2025, hvor antallet af brintbiler og tankstationer øges, så der opbygges en kritisk masse, der kan muliggøre en fortsat udrulning frem mod 2050 på kommercielle vilkår. Udbygningen frem mod 2025 vil kræve et offentligt privat samarbejde omkring finansiering, i lighed med, hvad der er sket tidligere for andre vedvarende energiteknologier i Danmark.

Gennem projektet er der løbende sket en formidling af resultater og generel information om brint – særligt rettet mod potentielle slutbrugere, for at understøtte udrulningen af brintbiler. Aktiviteterne er sket med udgangspunkt i brintbiler.dk, som drives af Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark. Hjemmesiden agerer i dag informationsportal for brint til transport, hvor nyheder fra ind- og udland løbende publiceres, og hvor nyeste brintbiler og -tankstationer præsenteres.

Bridge2H-rapporten kan hentes her.