Salget af brint i Danmark steg 43% i 3. kvartal 2015

Salget af brint i Danmark steg 43% i 3. kvartal 2015

Salget af brint i Danmark steg med 43% fra 872kg (2.kvt. 2015) til 1.251kg (3kvt. 2015) – svarende til 125.000 kørte kilometer i løbet af kvartalet.

Siden 2011 er der i Danmark tanket brint svarende til 0,7 millioner kørte kilometer.

I løbet af kvartalet blev der åbnet to nye brinttankstationer i henholdsvis Køge (Juli) og Korsør (Sep.). Der er nu samlet 7 brinttankstationer i Danmark og planer om yderligere 4 stationer i løbet af 2016. Netværket af tankstationer var tilgængelig i 97% af tiden svarende til niveauet for konventionelle tankstationer.

Der er p.t. 37 brintbiler i Danmark, en stigning på 23% i forhold til foregående kvartal. Der forventes yderligere 20 biler på vejene i løbet af 2015. Målsætningen er 500 biler ved udgangen af 2018.

Læs mere i driftsrapporten 3 kvt. 2015 for brintbiler og tankstationer i Danmark

Dataopsamlingen i Danmark støttes af Trafikstyrelsen i “Bridge2H” projektet og Energistyrelsen i “H2DK” projektet.

Driftsrapport-biler-tankstationer-3kvt-2015_Page_01

2017-09-12T08:11:53+00:005. oktober 2015|Tags: , , , , |