Taxabranchen booster den grønne omstilling

Der sker store ting på taxaområdet – og selvom taxabranchen måske ikke traditionelt rimer på grøn omstilling, kan ændringerne vise sig at få stor indvirkning på den grønne trafik. I slutningen af april afholdt Brintbranchen i samarbejde med Toyota Danmark og taxaselskabet DRIVR den officielle lancering af de første brinttaxaer i København, og siden blev ændringer i taxiloven enstemmigt vedtaget. Den aftale betyder, at der reserveres 50 ud af de 125 tilladelser, som udstedes pr. kvartal, til bæredygtige nulemissionsbiler. Det kan virke som tiltag med begrænset nyhedsværdi, men de nye, grønne taxaer kan komme til at spille en afgørende rolle i omstillingen af transportsektoren.

Det er blevet lettere for passagerer at træffe et bæredygtigt valg, når de prajer en taxa i københavnsområdet. Taxaselskabet DRIVRs otte nye brinttaxaer* blev officielt lanceret ved et event på Refshaleøen d. 30. april, hvilket blev markeret med taler af b.la Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Brik Olesen. De otte taxaer med det sort/hvide ydre og den helt igennem grønne teknologi, stod på parade på kajen med vandet og Langelinie som bagtæppe, mens Birk Olesen præsenterede perspektiverne for den nye taxalov.

Taxabranchen som udstillingsvindue for ny teknologi

Det kan virke som et meget lille skridt på den meget lange vej mod en fossilt uafhængig transportsektor, at den emissionsfrie taxaflåde nu er udvidet med otte brinttaxaer. Men man skal ikke undervurdere betydningen af det stigende antal grønne taxaer i gadebilledet. Taxaerne er mobile reklameskilte, og de mange passagerer, der hver dag stiger på brinttaxaerne, får et indblik i hvad brint- og brændselscelleteknologien har at tilbyde: Støjsvag og komfortabel kørselsoplevelse, samme mobilitet og frihed som konventionelle biler – men helt uden skadelige emissioner. Det eneste, der udledes fra en brintbil en smule vanddamp. Da de fleste taxaer kører konstant og i tætbefolkede byer, giver det rigtig god mening at give den grønne omstilling et rygstød netop i denne branche, fordi disse biler aktivt kan bekæmpe det ellers stigende problem med støj- og luftforurening i byerne.

I takt med at udbredelsen af, og kendskabet til, de bæredygtige transportmuligheder stiger, vil efterspørgslen givet vis gøre det samme. Hvis man har muligheden for at vælge en grøn taxa, som kan det samme som en konventionel, men som er bedre for klima, miljø og luftkvaliteten, er det blot et spørgsmål om tid, før den klimabevidste befolkning også her stiller krav til serviceudbyderne. Derudover kommer et større antal grønne taxaer dels til at betyde en udbygning af brintinfrastrukturen, og på sigt et større brugtvognsmarked for nulemissionsbiler, hvilket vil få stor indvirkning på omstillingen af privatbilismen.

Flere brinttaxaer allerede i år

Den nye taxalov træder i kraft 1. juli, og ifølge Ole Birk Olesen kan det betyde op til 55 nye brinttaxaer allerede i år. Flere taxaselskaber er allerede ved at forberede sig til overgangen til de nye biler. Der er stor opbakning til de grønne taxaer ikke bare fra chauffører og selskaber, men også blandt passagerer og politikere. Det er glædeligt at initiativerne i den nye taxalov, blev vedtaget enstemmigt i Folketinget. Langsigtede, politiske aftaler og stabile rammevilkår er afgørende for at sikre den grønne omstilling af transportsektoren – herunder også i taxabranchen. Ro om rammerne giver større investeringsvillighed både i biler og infrastruktur. Den udbygning af brintinfrastrukturen, der er nødvendig for at imødekomme taxaernes behov, vil ligeledes være med til at skabe det fundament, som den private, grønne bilisme skal bygges på. Derfor er de otte nye taxaer ikke bare betydningsfulde for såvel chaufførerne og deres arbejdsmiljø såvel som for passagererne, men de er også startskuddet for næste fase af den grønne omstilling.

Det giver sig selv, at otte nye taxaer alene langt fra er nok i bestræbelserne mod den bæredygtige transport, men de kan tjene som en vigtig bro til en bredere grøn omstilling af transportsektoren.

* Taxaerne er støttet af EUs H2ME-initiativer og Transportministeriet

Foto: Pamela Juhl
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er logotekst.png
2020-07-28T10:57:36+00:004. juni 2019|