Toyota melder sig ind i Partnerskabet for brint og brændselsceller

Toyota melder sig ind i Partnerskabet for brint og brændselsceller

En vigtig målsætning for Toyota er, at alle biler i 2050 skal være forureningsfrie, både i produktionen og i kørslen. Derfor skal der flere brintbiler på vejene, og netværket af brinttankstationer skal udbygges. Toyota træder derfor ind i Partnerskabet for brint og brændselsceller som nyt medlem, da bilproducenten ønsker at støtte det vigtige arbejde, der bliver gjort i Danmark for at fremme brint- og brændselscelleteknologier i forbindelse med transportsektoren.

Administrerende direktør Frank Okoisor siger: “Et fællesskab som Partnerskabet for brint og brændselsceller, hvor flere betydende aktører kæmper for det samme – nemlig at fremme og øge kendskabet til brintteknologien – vil kunne sætte yderligere skub i den positive udvikling i Danmark”.

Partnerskabets direktør, Tejs Laustsen Jensen, er ligeledes glad for at begynde samarbejdet: “Toyotas deltagelse i Partnerskabet et vigtigt signal om, at Toyota satser aktivt på brint også i Danmark, hvor vi længe har været i front, når det bl.a. gælder infrastruktur. Jeg ser frem til, at vi ved fælles indsats kan få flere brintbiler ud på de danske veje til glæde for både klima, luftkvalitet og ikke mindst de danske bilister.”.

Læs mere her.