Toyota udvidder brintrelaterede produktioner massivt

Den japanske bilgigant har læst den grønne skrift på væggen, og har tårnhøje ambitioner på brintbilsområdet. Toyota har offentliggjort, at de vælger at øge produktionen af brændselscellestakke og brinttanke til biler til et niveau, der svarer til 10 gange 2017-niveauet omkring 2020.

I 2017 var antallet af solgte brintbiler ca. 3000, og målet er at nå et salg på ca. 30.000 brintbiler i begyndelsen af 2020’erne. Det er et meget ambitiøst mål at sætte sig inden for en relativ kort tidshorisont, men det er ifølge Toyota nødvendigt. Brændselscelleteknologien er nu moden nok til at skalere op, og hvis brintbilerne skal lykkes med at slå igennem på et bredere plan, er det nødvendigt at skrue op for masseproduktionen af stakke og tanke. Produktionen af komponenterne i industriskala er helt nødvendig for at kunne opnå en lavere slutpris på bilerne – hvilket er vigtigt for udbredelsen især til privatpersoner.

Toyota har løftet sløret for to nye kæmpe produktionscentre, der skal danne rammerne for denne massive udvidelse. De nye high-tech faciliteter betyder bl.a., at produktionens CO2-udslip kan reduceres betydeligt. Det er således ikke blot bilernes miljø- og klimabelastning, der tænkes ind i den nye strategi, men også fabrikkernes. Dette er ét af initiativerne i Toyotas Plant Zero CO2-Emissions Challenge , hvor formålet er at nedbringe firmaets samlede CO2 udledning. Denne ambition nås ved fokus på to grundlæggende indsatsområder: Forbedring af produktionsteknologier og brugen af nye energikilder. Her spiller de vedvarende energikilder som eksempelvis sol og vind en afgørende rolle; idet man både kan producere brinten til bilerne på vedvarende energi, og i høj grad vil kunne drive produktionerne på vedvarende energi, så mindskes den samlede CO2-udledning mindskes betragteligt med det samme.

Udover de massive industrielle investeringer og fokus på faciliteternes CO2-udledning, er Toyota også fokuseret på at udbygge brintinfrastrukturen – således at brintbilerne bliver mere økonomisk tilgængelige, og bliver lettere at bruge for især privatpersoner.
Du kan læse meget mere om Toyotas nye initiativer her

2018-05-28T14:28:56+00:0028. maj 2018|Tags: , |