Tre projekter får del i Brintpuljen

Puljen til fremme af brændselscellekøretøjer er nu uddelt, og fordeler sig på tre forskellige projekter

Regeringen nedsatte i efteråret 2017 en pulje til projekter, der skal udbrede kendskabet til brint- og brændselscellekøretøjer, samt forbedre vilkårene og brugen af sådanne køretøjer i trafikal sammenhæng. Det har været et krav for bevillingerne, at ansøgerne selv kan finansiere 50% af projektets budget. Puljen blev lavet i samarbejde med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, og er på 10 millioner kroner.

De midler er nu uddelt, og der er både nye biler og flere tankstationer på tapetet.

Der er tre modtagere af midlerne:

Herning Kommune
Bevillingen til Herning Kommune er på 1,25 millioner kroner til indkøb af fem brintbiler.

Bedre Begravelse ApS
Her er der bevilliget 350.000 kroner til ombygningen af et brintkøretøj til en rustvogn.

Everfuel Denmark A/S
Dette er et datterselskab af Nel Hydrogen A/S, og Everfuel Denmark A/S er blevet tildelt 8,1 millioner kroner, og er således puljens største bidragsmodtager. Der etableres to nye brinttankstationer og er indkøbt 19 brintbiler.

De to nye brinttankstationer kommer til at ligge i Herning og Sønderborg – og vil øge det samlede antal stationer fra 10 til 12. I Danmark har vi verdens første og eneste landsdækkende netværk af brinttankstationer, og denne udvidelse kommer til at betyde en langt højere grad af fleksibilitet for brintbilisterne. Herning har allerede store ambitioner på brintområdet, hvad angår den kollektive trafik, og denne station vil gøre det praktisk og infrastrukturelt lettere at få en flåde af brintbusser til at fungere.

De brintbiler, som vil blive indkøbt med tilskud fra puljemidlerne, vil komme til at fungere som taxaer og som en del kommunale bilflåder. Der er således flere, der hopper med på bølgen fra f.eks. København, Aarhus og Aalborg, hvor brintteknologien har vundet indpas i kommunernes indsatser for den grønne omstilling.

Udover flere kommunale brintkøretøjer og -taxaer, vil man også kunne støde på et helt nyt medlem af brintbilsfamilien på de danske veje: En brintrustvogn. Firmaet Bedre Begravelse ApS er blevet tildelt midler til ombygning af en brintbil til en rustvogn. Det er overordentligt positiv at se virksomheder tage et ansvar og udvise miljø- og klimahensyn i deres transport.

Forhåbningen er, at en udbygning af infrastrukturen og et øget antal brintbiler i forskellige brancher og funktioner vil kunne medføre positive effekter for den samlede omstilling til en grøn og bæredygtig transport.

2020-07-28T10:54:03+00:001. august 2018|Tags: , , , |