User Experience rapport offentliggjort

Brintbranchen har netop offentliggjort en rapport, som handler om, hvordan brugere af brintbiler oplever det at køre på brint.

Dvs. selve kørselsoplevelsen, driftssikkerheden, tankningen m.m. I forbindelse med denne udgivelse har Brintbranchen interviewet forskellige typer af brugere, som alle benytter brintbilerne i deres dagligdag – privat såvel som i forbindelse med deres arbejde. Brintbiler på private hænder er ikke så udbredt herhjemme, men de vinder indpas i forhold til erhvervskørsel. Dette skyldes ikke mindst de investeringer som bl.a. kommunerne Aarhus, Aalborg og København har foretaget. De har indkøbt flere brintbiler, som indgår i deres bilflåde til medarbejderbrug. I rapporten møder vi bl.a. Peter Svanebjerg, som er borgmesterchauffør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Han tilbagelægger en hel del kilometer hver eneste dag, og han betragter bilen som sit kontor. Heldigvis er han glad for sine nye omgivelser i brintbilen. For ham er komfort og kørselsoplevelsen uhyre vigtigt, når han bruger så mange timer bag rettet. Han sætter stor pris på den stille og glidende fornemmelse ved kørslen, og den støjsvage motor bidrager positivt til hans arbejdsmiljø.

De øvrige brugere er enige med Peter Svanebjerg i hans betragtninger om kørsel, komfort og støjniveau. Alle deltagende er ligeledes enige om, at det betyder meget at vide, at man kører uden at udlede CO2. Det er en god fornemmelse, og det har styrket deltagerne i deres holdning om, at det er vigtigt at køre bæredygtigt. Der er mange grunde til, hvorfor det er en god idé, og en fordel, at køre på brint. Ét eksempel er, at det er et velegnet køretøj til at tage på safari. Mikael og Mia Holst var på familieudflugt til Knuthenborg Safaripark, og her gav det dem en endnu bedre oplevelse, at de kunne komme helt tæt på tigrene uden at genere dem med støj og CO2-udslip. Selvom det næppe kommer til at være det afgørende argument for at investere i en brintbil, at de er gode til safarier, så fortæller denne anekdote alligevel en vigtig pointe: Man generer ikke sine omgivelser på samme måde, som når man kører i en konventionel bil. Man belaster ikke sine omgivelser med CO2 og os på samme måde, som det er tilfældet med konventionelle biler. Der er et stigende problem med luftforurening i storbyerne, og mange mennesker mister livet årligt som følge af denne forurening. Brintbiler kan bidrage til, om ikke at løse, så at formindske dette problem. Den nye Hyundai Nexo renser sågar den luft, den bruger under kørslen – så det eneste den udleder er vand, og endnu renere luft end den tog ind.

Selvom der blandt brugerne bliver talt meget positivt om tankning af brinbilen, og dens rækkevidde pr. tankfuld brint, så er der nogle grundlæggende udfordringer forbundet ved brændstofsspørgsmålet i forhold til brintbiler. Udfordringen ligger i infrastrukturen for brinttankstationer. I Danmark er vi rigtigt godt med, hvad det angår, og vi har sågar verdens første landsdækkende netværk af brinttankstationer. Der er pt. 10 af disse tankstationer – hvilket jo står i ganske skarp kontrast til de ca. 2000 konventionelle tankstationer. Det er dog ikke nødvendigt at opføre helt samme antal brinttankstationer, eftersom bilerne har en rækkevidde på ca. 500 km. på en tank, og det derfor er lettere at planlægge tankningerne. Desuden tager det kun et par minutter at tanke en brintbil, så den lidt længere tur til tanken er sjældent voldsomt generende. Men der er dog kun ti, og der er områder af Danmark, hvor det vil være svært at få praktikken til at gå op med en brintbil.  Derfor er en udbygning af infrastrukturen afgørende for brintbilernes gennembrud.

Det er bl.a. dét, som EU-projektet Hydrogen Mobility Europe (H2ME) har fokuseret på. Projektet, der strækker sig fra 2015 fra 2021, er et storstilet europæisk projekt, der har til formål at skabe grobund for at få flere brintbiler på vejene, og at udvide brintinfrastrukturen i hele Europa. H2ME består af to dele, hvor Brintbranchen har været kommunikationspartner i del to (H2ME2). Projektet vil demonstrere, dels hvordan brint er et bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer, og dels hvordan den teknologiske udvikling påvirker markedsmodningen, og understøtter den erhvervsmæssige levedygtighed.  Det er i forbindelse med dette projekt, at Brintbranchen har udarbejdet rapporten om brugeroplevelser. Mange mennesker har ikke kendskab til brintbiler, så det er en vigtig del af arbejdet at udbrede kendskabet til bilerne og teknologierne bag.     

Grundlæggende er brugerne uhyre tilfredse med bilerne, og det at køre på brint har fået mange til at tænke mere over vigtigheden af bæredygtigheden i transport. Det er vigtigt at kunne bibeholde sine vaner og handlemønstre, selvom man skifter til en anden type bil. Og når man kan gøre, som man plejer i sin hverdag, og gøre det på en måde som ikke belaster omverdenen, så er det en absolut win-win situation. De udfordringer, der ligger i pris og tankstationsnetværket, kan overkommes. Når vi opnår en kommercialisering af brintteknologierne, og udbygningen af produktionerne kan nå industriskala, kan priserne på bilerne komme ned på et niveau, hvor flere kan vælge at skifte benzinbilen ud med en brintbil. Hvad angår tankstationerne, har vi som nævnt allerede verdens første landsdækkende netværk af brintbiler, men det er ikke tilstrækkeligt, hvis flere skal vælge de grønne biler i fremtiden. Vi har teknologien og den viden, der er nødvendig for at kunne opføre flere stationer – så i Danmarks tilfælde vil det dreje sig om udvidelse og ikke grundlæggelse, hvilket er en stor fordel.

Det er afgørende at sætte målrettet ind på alle områder vedrørende forbrugeroplysning, kommercialisering og infrastruktur for at få en omlægning fra fossile brændstoffer til brint til at fungere. Vi ser allerede en stigende interesse for, og investering i, brint- og brændselscelleteknologi på transportområdet inden for offentlig transport og erhvervskørsel. Busser og lastbiler er oplagte at omlægge til bæredygtige brændstoffer, og udviklingen er godt i gang i både Europa og USA.

Vi står på kanten af et kommercielt gennembrud for disse bæredygtige brændstofsalternativer. Med f.eks. Toyota der opgraderer sin produktion af brintbiler, Anheuser-Busch der investerer i 800 brintlastbiler, ZEFER-projektet som udstationerer 180 brintbiler i europæiske hovedstæder, og udbygningen af tankningsnetværket på europæisk plan, er det tydeligt, at omstillingen er under opsejling.

Læs User Experience rapporten nedenfor som E-rapport eller ved linket her.

Find User Experience rapporten som pdf her.

2018-06-12T12:55:04+00:0012. juni 2018|Tags: |