Brintbiler drives frem af unikt samarbejde

Brintbiler drives frem af unikt samarbejde

Brint til transport accelererer i Danmark, men det sker ikke af sig selv. Det sker på baggrund af godt samarbejde, stærk koordinering og høje ambitioner fra mange aktører i brintbranchen.
’Findes de der brintbiler egentlig i virkeligheden?’ Ja – det gør de i allerhøjeste grad, og torsdag den 21. januar åbnede brinttankstation nummer otte i Danmark. Samtidigt blev endnu ti brintbiler overleveret til spændte brugere i Aarhus Kommune, der er en kommune, som ønsker at være en del af den grønne transportomstilling. Dermed spiller Aarhus kommunes grønne ambitioner fint ind i det samarbejde, der allerede er i den danske brintbranche. For succesen omkring brintbiler og brinttankstationer er ikke kommet af sig selv. Succesen er et resultat af et unikt samarbejde mellem branchefællesskabet, ”Partnerskabet for brint og brændselsceller”, stations- og bilproducenter, samt de danske og europæiske støtteprogrammer.

Den danske model virker
I brinttransportbranchen har man udviklet ’den danske model’ på ny. Den består helt konkret i, at hvis lokalområdet indvilliger i at investere i 5-10 brintbiler, vil der blive etableret en brinttankstation i kommunen. Det er nemlig centralt for brintbilers succes, at bilerne kan tankes let og bliver brugt, så de ikke bare samler støv i garagen. Det er den model, der er brugt i Aarhus Kommune. Det kan virke banalt, men det er langt fra en selvfølge, at biler og stationer følges ad. Det sker både i England, Norge og Sverige, at stationer bliver sat op, uden at bilerne følger med, hvilket skaber en fremmedgørelse af teknologien for beboere i nærområdet.

Danmark imponerer brintbilsproducenter
Danmark er det første land i verden med et landsdækkende netværk af brinttankstationer. Dermed har 50 % af befolkningen nu maximalt 15 km til den nærmeste brinttankstation, og det er noget der vækker genklang i hos de asiatiske bilproducenter. Til et seminar afholdt i forbindelse med åbningen af brinttankstationen den 21. januar i Aarhus var både Honda, Hyundai og Toyota på talerstolen, og de lagde ikke skjul på, at det danske netværk af stationer imponerer i Fjernøsten. Infrastrukturen har blandt andet medført, at alle tre producenter har valgt Danmark, som et af de første lande i verden at introducere deres brintmodeller i. Igen er det ikke sket af sig selv. Flere år tilbage lavede danske H2 Logic en håndeslagsaftale med de tre producenter om, at hvis H2 Logic byggede et landsdækkende netværk af stationer, så ville producenterne komme med bilerne. Alle parter har holdt deres løfte, og bilerne ruller nu ud på de danske veje.

Vi har nået målet – og sætter nye milepæle
Transportvirksomhederne i ”Partnerskabet for brint og brændselsceller” nedskrev i 2013 en strategi, der hed, at i 2015 skulle der være et landsdækkende netværk af brinttankstationer i Danmark. Dette mål er nået, idet der nu står otte offentlige stationer i drift, og to yderligere stationer er finansieret, adressen er fundet, og det er nu kun godkendelser fra de lokale myndigheder, der mangler. Det næste led i strategien er 500 brintbiler på de danske veje inden udgangen af 2018. Her går det også fremad, og med Aarhus kommunes leasing af ti biler, er branchen nu nærmere målet.

Politikerne bakker op om den grønne transportomstilling
Der har gennem en årrække været god opbakning til den danske brint- og brændselscellebranche fra både danske og europæiske politikere. Det skyldes i høj grad det tætte samarbejde, der er mellem industri, universiteter og netværksorganisationer i regi af ”Partnerskabet for brint og brændselsceller”, der sammen har udviklet nationale, teknologiske strategier. Denne opbakning fremstår tydelig i projekterne H2DK og HyFIVE, der er støttet henholdsvis af Energistyrelsen og det europæiske Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking.

  • I brintbiler omdannes brint til strøm i en brændselscelle, som udnytter energien dobbelt så godt som motorer i konventionelle biler, og med vand som eneste udstødning. Der kører lige nu 53 brintbiler på danske veje (jan. 2016)
  • Der er otte brinttankstationer i Danmark, og de er alle offentligt tilgængelige. Stationerne er placeret i København, Gladsaxe, Køge, Korsør, Vejle, Aarhus, Holstebro og Aalborg (jan 2016)
  • Partnerskabet for brint og brændselsceller er en organisation, som samler danske producenter, forskningsinstitutioner, netværksorganisationer og myndigheder under et fælles mål: fremme af brint og brændselsceller i Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-09-12T08:11:50+00:0028. januar 2016|Tags: , , , , , , , , , , |