Brintproduktion kan balancere vindmøller og gøre brint billigere

Brintproduktion ved tankstationer kan balancere danske vindmøller og gøre brint til biler billigere Analyseprojektet ”MegaBalance”, støttet af Energinet.dk, har undersøgt mulighederne for at bruge brintproduktion til at balancere en stadig stigende andel af vindmøllestrøm i det danske elsystem. Analysen viser, at hele balanceringsbehovet i år 2035